תקנון האתר

תנאי רכישת מוצרים באתר המקוון | חנות אונליין:

ברוכים הבאים לאתר toi.shop (להלן: "האתר"), המופעל על- ידי חברת "יונה 3 בע״מ" ח.פ 514046879 (להלן: "החברה").

האתר מאפשר לאורחיו גישה לתכנים ולשירותים המוצעים בו וזאת בכפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן בתקנון זה (להלן: "התקנון").

נוסח התקנון הינו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. התקנון מיועד לגברים ונשים כאחד.

השימוש באתר מעיד על הסכמת הלקוח להוראות התקנון שלהלן וליתר התנאים המופיעים ו/או אשר יופיעו באתר בעת השימוש בו.

אם אינך מסכים למי מתנאי התקנון ו/או התנאים הנוספים באתר, הנך מתבקש להימנע מלעשות כל שימוש באתר.

תנאים כלליים:

הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש אשר יעשה על-ידי הלקוח באתר והן עשויות להשתנות מעת לעת על ידי החברה, בהתאם לצרכיה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם להוראות הדין הרלוונטיות, לקיים מבצעים ו/או קמפיינים ו/או הגרלות ויתכן כי במקרים אלה, יחולו תקנונים פרטניים אולם אין בתקנונים פרטניים אלה כדי לגרוע מהוראות תקנון זה, אלא אם יאמר מפורשות אחרת. החברה עושה את מירב המאמצים בכדי לוודא כי המידע באתר הינו מדויק ושלם אולם החברה לא תישא באחריות בנוגע לאי דיוקים או שגיאות בתיאורי מוצרים ו/או צבעים ו/או קיומם של המוצרים במלאי ובכלל ו/או בדבר כל מידע אחר המוצג באתר.

מובהר בזאת, כי יתכנו הבדלים בין מחירי האתר למחירים בחנויות החברה והחברה שומרת לעצמה את הזכות לתמחר בכל אחד מסניפיה ו/או באתר בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי; החברה אינה מתחייבת כי המחירים באתר הינם זולים יותר ממחירי המוצרים בחנויות. התמונות המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד.

פרטיו האישיים של המשתמש (שם ודרכי יצירת קשר) ישמשו בין היתר לדיוור ישיר. להסרה, יש לפנות במייל לשירות הלקוחות של החברה בכתובת toi@toilab.org.

החברה רשאית להשתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר וכן לשם איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש שנעשה באתר, לרבות – אך לא רק – הדפים בהם ביקר המשתמש, משך הזמן בהם שהה בכל דף, המוצרים בהם התעניין, כיצד הגיע לאתר וכיו"ב; מידע זה יכול וישמר בשרתי החברה; גלישה באתר החברה מהווה הסכמה לשימוש החברה ב"עוגיות" כאמור והמשתמש ו/או מי מטעמו לא יכול לבוא בטענה כלשהי בקשר עם האמור בסעיף זה.

אופן השימוש באתר

השימוש באתר הינו שימוש אישי למטרות חוקיות בלבד. אין לבצע כל פעולות שיש בהן לגרום לשיבוש הפעולה השוטפת והתקינה של האתר לרבות כניסה בלתי מורשית לשרתי האתר, בדיקה ו/או סריקת האתר לשימוש אישי או מסחרי, שיבוש או ניסיון לשיבוש הפעילות השוטפת של האתר; כמו כן, חל איסור על העברה, איסוף או שימוש בתכנים ו/או בפרטים ו/או בתמונות ו/או בכל מידע אחר הנמצא באתר. אין לבצע פעולות באתר תוך נטילת זהות בדויה ו/או התחזות לאדם אחר. מובהר בזאת, כי כל החומרים המצויים באתר, לרבות תמונות ו/או תיאורים גרפיים ו/או תיאורים מילוליים ו/או סלוגנים ו/או לוגו ו/או סימנים ו/או מלל ו/או כל חומר אחר, בין שנרשם על ידי החברה ובין שלא – הינם בבעלותה הבלעדית של החברה וחל איסור מוחלט על העתקתם ו/או צילומם ו/או על ביצוע כל שימוש אחר על ידי גולשי האתר.

אחריות בגין המוצרים

האחריות הניתנת לכל מוצר הינה אחריות יצרן/יבואן, כפי שמפורטת על אריזת המוצר המסופק לבית הלקוח. עם קבלת המוצר, יחתום הלקוח על תעודת משלוח במסגרתה יאשר כי ראה ובדק את המוצר שסופק לו וכי המוצר סופק לו לשביעות רצונו המלאה. החברה אינה אחראית בשום מקרה לנזק שיגרם למוצר ו/או לאדם כלשהו ו/או לרכוש כתוצאה משימוש במוצר.

מדיניות ביטול עסקה והחזרות

על העסקאות המבוצעות באתר המקוון יחולו הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 והתקנות הבאות מכוחו.

עסקה המבוצעת באתר המקוון ניתנת לביטול בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר או ממועד קבלת פרטי העסקה, לפי המאוחר מבניהם. במקרה של ביטול עסקה שלא עקב פגם ו/או אי התאמה במוצר, תחזיר החברה בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הלקוח בניכוי דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מבניהם; במידה והמוצר הותקן בבית הלקוח, רשאית החברה לגבות עלות התקנה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן.

החזר התשלום יבוצע לכרטיס האשראי שבאמצעותו בוצעה העסקה.

במקרה של ביטול עסקה שלא עקב פגם ו/או אי התאמה במוצר, המוצר יוחזר לבית העסק ברחוב מונטיפיורי 31 ת"א על ידי הלקוח ועל חשבונו בלבד.

במקרה של ביטול עסקה שלא עקב פגם ו/או אי התאמה המוצר, החזרת המוצר תתאפשר רק אם לא נעשה שימוש במוצר והוא באריזתו המקורית, שלא נפתחה ולא נפגמה. החברה לא תאפשר החזרת מוצר שנעשה בו שימוש. 

במקרה של ביטול העסקה עקב פגם במוצר ו/או אי התאמה, לא ייגבו דמי ביטול ו/או דמי משלוח/הובלה.

בכל מקרה של ביטול עסקה, על הלקוח להציג חשבונית עסקה מקורית.

מדיניות אספקת מוצרים

ביצוע הזמנה באתר אינו מחייב את החברה באספקת המוצר; לאחר ביצוע ההזמנה באתר, ככל והמוצר קיים במלאי, יתקבל אישור הזמנה אצל הלקוח.

אספקת המוצרים תעשה לפי תנאי המשלוח שבחר המשתמש בעת ביצוע הרכישה. סכום ששולם בעבור משלוח לא יוחזר בשום מקרה וככל והלקוח מחזיר את המוצר שרכש, הרי שעלויות המשלוח הנוסף יחולו עליו. מניין הימים למועד אספקת המוצר יחל ממועד אישור ההזמנה על ידי החברה ולא ממועד ביצוע ההזמנה באתר. מובהר בזאת, כי ביצוע הזמנה אינו מהווה אישור הזמנה. 

סמכות שיפוט

פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה הינם בהתאם ועל פי חוקי מדינת ישראל בלבד. כל דיון במחלוקת ו/או סכסוך בין הלקוח לבין החברה תהא נתונה לבית המשפט במחוז תל אביב יפו בלבד.