Melissa & Doug

מצעצועים קלאסיים מעץ ועד לסט משחקי העמדת פנים מציאותיים, מוצרי Melissa & Doug מעוררים חשיבה יצירתית באמצעות משחק פתוח ללא מסך. החברה מייצרת צעצועים מעוצבים היטב שפותחו בקפידה כדי לעבור מדור לדור או ממשפחה למשפחה משותפת. כשילדים משחקים עם צעצועים של מליסה ודאג, הכל אפשרי.