Nano Flash | ג׳וק נאנו פלאש

Nano Flash | ג׳וק נאנו פלאש

39.00 ₪מחיר

המהדורה החדשנית של הג׳וקים המפורסמים של חברת HexBug.
הג׳וקים פועלים בעזרת רטט המאפשר להם להתקדם ולשנות כיוון על כל משטח!
הג׳וקים החדשים גדולים יותר, בעלי מהירות כפולה ותאורה פנימית!

צבע
  • 3+