Quadrilla - Castle Escape | מדרון גולות - הבריחה מהטירה

Quadrilla - Castle Escape | מדרון גולות - הבריחה מהטירה

495.00 ₪מחיר

המלצת הצוות

ערכה מקיפה לבנייה ומשחק, הכוללת גולות וחלקי עץ להרכבת מסלול המשלב פעמונים, ספירלות, חלקים שקופים ומגדלים.

מדרון הגולות ניתן לבנייה חופשית ולימוד על ידי ניסוי וטעייה או לפי ההוראות המצורפות. 

סדרת Quadrilla של חברת HAPE הינה סדרה רחבה להרכה ובנייה בעזרת חלקי עץ.

  • 4+