Quadrilla Music Motion | מדרון גולות - מוזיקה בתנועה

Quadrilla Music Motion | מדרון גולות - מוזיקה בתנועה

484.00 ₪מחיר

המלצת הצוות

ערכה מקיפה לבנייה ומשחק, הכוללת גולות וחלקי עץ להרכבת מסלול המשלב כלים מוזיקלים.

בנו את המסלול עם קלידי הקסילופון וכאשר הגולות יתגלגלו בו הן ינגנו!

סדרת Quadrilla של חברת HAPE הינה סדרה רחבה להרכה ובנייה בעזרת חלקי עץ.


 

  • 4+