Spot The Bot

Spot The Bot

127.00 ₪מחיר

אנטנות, ראשים, גופים ורגליים מרכיבים קומבינציות רבות של רובוטים. הטילו את הקובייה ונסו למצוא במפה הכוללת את כל הקומבינציות את הרובוט שנוצר. על כל מציאה תצברו נקודותץ.

  • 6+